Bildgalleri

5 sjättedelar av smedjegänget
Förutom 20 gästutställare stod Adelsö Smedjas band för underhållningen den 12 augusti.
Björn Sikehag bjöd på konst som besökarna både kunde spela och sitta på, 5 augusti
Manicka Ångström och Thomas Eriksson underhöll i Smedjan 8 juli -17.
Adelsö Smedjas äldsta och yngsta besökare 8 juli -17.

smedjangäster på midsommardagen 2017